Generalforsamling


Marielyst Vandværk holder ordinær generalforsamling første lørdag i juli måned kl. 10.00. Der annonceres på årsopgørelsen, hjemmeside og i de lokale medier.

-----

Ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling fredag den 30. august kl. 16.00 i Den gamle Vandværksbygning, Bøtøvej 12 (ved siden af Schous) med vedtægtsændringer som eneste punkt på dagsordenen.

Vedtægtsændringerne er godkendt på den ordinære generalforsamling, men skal endvidere godkendes på en ekstraordinær generalforsamling jfr. vedtægterne.

Se forslaget til vedtægtsændringer her

Læs referat af ordinær generalforsamling 2019 her

-----


Ordinær generalforsamling afholdt lørdag den 6. juli 2019

Dagsorden

1.   Valg af dirigent

2.   Bestyrelsens årsberetning

3.   Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4.   Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

5.   Behandling af indkomne forslag

a. Vedtægtsændringer

6.   Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

a. Valg til bestyrelsen (valgperiode 2 år)

b. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (valgperiode 1 år)

7.   Valg af revisorer

a. Valg af ekstern revisor

b. Valg af 2 interne revisorer (valgperiode 1 år)

8.   Evt og dato for næste års generalforsamling


Dokumenter

Download dagsorden

Download regnskab 2018

Download budget 2020

Download forslag til vedtægtsændringer


Referater fra ordinære generalforsamlinger i Marielyst Vandværk

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2015